Lemurský portálový křišťál - 1,4 kg

Vyprodáno

Výjimečný lemurský křišťál, nádherných vysokých vibrací, který nese ve svém vrchu duhový portál, jenž je aktivní. Tyto portálové krystaly mohou volat ty, kteří jsou strážci portálů nebo při čtení cítí určité propojení. 

Tyto krystaly nabízejí energetické vstupy do oblastí Lemurie, kde existuje stále přítomnost a vše je k dispozici nyní. Můžeme tak navštěvovat Lemurii a stahovat zde a ukotvovat Vědění a informace, které tam s námi mohou být sdíleny, které mám uzřít, a tak je nyní ukotvit a předávat, sdílet s ostatními. 

Energetický portál ovšem není propojen jen s Lemurií, ale je to moudrost Krystalického Vědomí, která se s námi propojí a ukáže nám přístup k branám, které můžeme sami odemknout. Místa, která jsou s námi s Vyššími Já propojené. Kde máme část své esence, kde je náš domov, kde máme nejvyšší potenciály skrze dimenze. 

To vše v Jednotném a zarovnaném portálu Světla, kdy je vše sdíleno a propojeno pro uvědomění si naší Nekonečnosti a stáhnutí všeho, co Obsahujeme skrze časy a prostory na místě teď a tady, na Zemi v této hloubce. 

Být tím kým jsem právě tady. Cítit propojení a sílu, znalosti, Vědění, které mé Vyšší Já disponuje.

Informace jako také jsou téměř nepředatelné, neboť je to osobní krystal, který se s člověkem propojí a až pak ukáže své dary a vše, čím disponuje. Portál je aktivní, aby zde mohl ukotvovat a vysílat skrze krystalické Vědomí vyšší energie a informace, kódy. 

Co se týče pak našeho portálového propojení, má ochranu, a tak pro vstup je vždy potřeba čistý záměr. Krystal můžete intuitivně brát do rukou, když to ucítíte, mít jej poblíž svého těla, nebo také pracovat se záměrem a požádat, ať vás vezme např. na místo, které je s vámi propojené nebo kde disponujete např. léčitelskou schopností, abyste si sebe mohli nacítit a tyto kódy v DNA aktivovat na Zemi. 

Je to i o vaší tvůrcovské energii. Dělat a konat to, co mi s krystalem přichází, ať je to jakkoliv bláznivé

Jedná se o lemurský krystal, kdy obsažené a stáhnuté Vědomí je sdíleno s dalšími mistrovskými krystaly, a tím se posilují tyto informace a energie v kolektivním Vědomí pro společný Posun.

Lemurské křišťály obsahují kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti.

Jedná se o silný mistrovský světelný křišťál, a tak jej doporučuji tomu, kdo už s krystaly pracuje, nebo jej volá srdce, aby mohla být práce s tímto kouskem naplněna.... 

1,4 kg 

7 200,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ