Lemurský portálový křišťál - Diamantína - 1,4 kg

Vyprodáno

Výjimečný diamantový lemurský křišťál průzračnosti, který je portálovým krystalem, komunikátorem a aktivátorem ve spojení s Lemurií a krystalovými chrámy vyšších dimenzí, kde špičkou je krystal energeticky v jiných rovinách ukončen.

Je z oblasti Diamantína, kde se nacházejí nádherné, čisté křišťály diamantové kvality s vyosokou dávkou čistého krystalického Světla, které dokáží pronikat skrze všechny sféry a struktury. 

Dokáže z nás tak vytáhnout věci uvězněné, které nechceme vidět, přijmout nebo jsou lety zaneseny, pro naše očištění a ZNOVUZROZENÍ. Tak stejně toto světlo nám ale ukazuje naše nejlepší aspekty. Krásu a sílu, kterou naše duše nese. 

Křišťál v sobě nese mnoho informací a energií, záznamů, které jsou propojeny vrcholovým vývojem zde na Zemi, kde jsme ve Vědomé spolupráci jak s lidmi, tak bytostmi hvězdných bratrů a sester, kteří čekají, až se otevřeme jejich komunikaci a propojíme tak sféry, které jsou si tak blízké, které můžeme vnímat ve snech, vi vizích... 

Křišťál v sobě koncentruje obrovské množství energie a dokáží vyslat velmi silné krystalické paprsky, které se dostanou na místa, která jsou s námi propojena. Je to vyslaný signál do Vesmíru, jsem zde a jsem PŘIPRAVEN vykonávat práci, pro kterou jsem určen. Jsem připraven s vámi spolupracovat pro naše Nejvyšší dobro. Přijímám vše, co je pro mě nachystáno, přijímám velikost, která mě čeká.

Tento výjimečně čistý křišťál nese diamantové kódy, jeho velikost a světlo nám bude vše zrcadlit a bude nás očišťovat až do absolutní ryzosti. S tímto krystalem mohou nastat velmi silné očišťující procesy, neboť cesta ke světelnému diamantu zkrátka je cestou. Je to pro ty, kteří jsou opravdu připraveni. Připraveni stát se čistým diamantem a pustit, uvolnit vše, co nám již neslouží. Na fyzické úrovni se to může projevit průjmy, teplotou, pocením, velkou únavou a naopak nespavostí, to vše bude trvat pár dnů, kdy se naše vibrace a světlo Zvýší, a tím prozáří části v nás, které se mají transformovat.

Rekalibrace fyzického těla, kde poté budou na řadě těla světelná, jejich uvědomění, propojení. Propojení se s částmi našich Vyšších Já, našeho Vědomí, které se může rozprostírat do Nekonečnosti, až tam, kde si mi sami stanovíme hranice. Můžeme být propojeni Vědomím se vším, neboť jsme VŠE. a obsáhnout tak zdrojové Vědomí, jenž už se v určitých etapách na Zemi žilo. 

S křišťálem dále skrze ukotvený portál (který jde vidět na určitém světle a při určité osobní vibraci - neboť je chráněn) se poté může Vědomě astrálně cestovat do Chrámů vyšších dimenzí, kde i vy sami budete jedním vyšším Já ukotveni. Jedná se o určité Vědomé převibrování a přenášení Vědomí skrze místa a prostory, pro ty, jenž vnímají, že tohle v sobě mají nebo už to kdysi obsáhli.

Mnoho z informací pak přijde až v rukou majitele, kde se krystal s vámi propojí na všech úrovních, skrze časy a prostory, dimenze, kde je vaše Vědomí až společně můžete obsáhnout Vědomí Nekonečnosti, až k samotnému počátku, energii ZDROJE. 

Mistr má 1,4 kg

 

9 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ