Lemurský prastarý krystal Světla

Vyprodáno

Výjimečný surový Lemurský křišťál krystalického bílého světla, propojený s energií Pravdy a Spravedlností. 

Pravdy, která je uvnitř nás, u prastaré síly, díky které se můžeme dotknout Nekonečna. Je to čistá - bílá zdrojová energie, která v propojení s celým tělem a srdeční oblasti může odemknout veškeré dveře a zámky, která nás dokáže propojit se vším, co Jest.

Je to aktivovaný krystal v posvátné geometrii Světla, pro toho, kdo cítí, že je nositelem Pravdy a Spravedlnosti. Možná ten, jenž hovoří za druhé. 

Krystal je pro toho, kdo bude komunikovat se světelnými průvodci, bytostmi Světla, které s tebou budou sdílet příběh Země, ale také aktuální energie, které jsi schopný ustát a pochopit z galaktického hlediska. Možná jsi součástí rady, skupiny kolektivních duší podílející se na odkrývání pravdy skrze sebe.

... neboť světlo potřebuje ty, jenž si důvěřují. 

Zároveň se jedná o Lemurský křišťál, tyto krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí.

Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti. Pomáhá rozpomenou a aktivovat léčitelské schopnosti, jenž pro Lemuřany bylo přirozenou schopností.

Zároveň s používáním tohoto krystalu v Nových energiích se napravuje v přítomnosti pokřivení Lemurie, ke které došlo. Vy sami jste klíčem v přítomnosti napravit minulost a události, jenže se v přítomnosti transformují do jiných energií. Je zde energetický přepis strachu na úrovni buněčná paměti, energetických těl...

0,7 kg


4 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ