Lemurský tangerine křišťál + katedrála + strážce záznamů

Vyprodáno

Lemurský tangerine krystal, který zosobňuje plné poznání sebe sama a zároveň jeho špice se stává katedrálou, sdíleným poznáním katedrálového učení a nese v sobě strážce zázamů. Záznamy, které jsou nám nyní k dispozici.

Jedná se o krystal s oranžovou esencí, kterým se jinak přezdívá Lemurský Tangerine krystal, který a je propojený také s posvátnou sexualitou jako Zdrojem Tvůrčí posvátné energie. Tak i zde jsou spisy, techniky a pochopení této zdrojové energie v té nejvyšší Čistotě na Zemi. Zároveň vše napojené na otevřené Srdce a čistotu, neboť pravá tantra je Láska... 

Jedná se o velmi silný lemurský křišťál na každodenní osobní práci, jako zdroj křišťálové energie. Zároveň v propojení s katedrály nejen Lemurie, ale také vyšších světelných bytostí, jenž jsou s námi propojeny a také připraveni sdílet informace, energie v hvězdných komorách, kde dochází k předávání, rozvibrování, aktivaci a rekalibraci. Propojení se světelnými těly. Propojení s vyššími Já skrze naše tělo. 

Energie lemurského katedrálového krystalu zároveň nese posvátné spisy, vědění, zápisy a učení, jenž je propojeno s galakticko-zemskou moudrostí.

Lemurský křišťál světelných a velmi čistých energií je mistrovským krystalem, který v sobě obsahuje veškré paprsky, se kterými můžeme pracovat. Krystal obsahuje kódy a klíče pro naše NAROVNÁNÍ a zarovnání do Božské osy, našeho Středu, jenž nemá hranic a přitom si je velmi dobře vědom svých osobních hranic... Všechno a zároveň nic. 

Otevření a zároveň schloulení do sebe. 

Makrokosmos - mikrokosmos.  

Používáním tohoto krystalu v Nových energiích se napravují všechny naše zkušenosti, kterými jsme prošli jako světelná stopa pro ostatní. Vy sami jste klíčem v přítomnosti napravit minulost a události, jenže se v přítomnosti transformují do jiných energií. Je zde energetický přepis strachu na úrovni buněčná pěměti, energetických těl...


3 400,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ