Lemurské společenství Světla + strážce záznamů - 2,35 kg

Vyprodáno

Nádherná vysokovibrační čístá Lemurská křišťálová drůza s velkými krystaly, které jsou silným nositelem Světla a každý z nich nese specifickou energii, esenci a zároveň jsou jedním celkem, který se doplňuje na všech úrovních. 

Zároveň tato drůza tvoří energetickou Korunu. 

Korunu, jakožto symbol otevřeného Vědomí, propojení s dalšími sféry, dalšími vrstvami, které nezastupují ego, ale čisté Božství. Tímto spojením, otevřeným Vědomím jako přijetí toho, že je to dar, který mám sdílet s ostatními. Že mi tento dar přijatých informací, toho, co mi chodí, má být sdíleno s ostatními a těm právě pomoci na cestě Osvobození a pochopení Sebe - Zdroje. 

Tam, kde je tato drůza, nastává touha dělat potřebné kroky vpřed. Pro něco velkého nadešel čas a již jsi připraven. Není na čase dělat kompromisy a skrývat se.

Přijmout a otevřít korunu, jenž je symbolem i připravenosti, převzetí odpovědnosti za sebe, svůj život. Být tím, kdo je světelným a pravdivým příkladem na Zemi pro ostatní. 

Tento křišťál působí do dálky a dokáže zaplnit velký prostor vysokými vibracemi. Hodí se jako křišťál na oltář, či pro celý dům, pozemek, prostor, kde se často pohybujeme. Tento křišťál stahuje předává informace dalším krystalům, které v prostoru máme.

S krystalem se ladíme a přijímáme svou Zdrojovou podstatu, svou sílu, Světlo. Přijímat naši velkolepost, to že jsme na dalších úrovních velkými, úžasnými bytostmi a že i touto bytostí právě nyní JSME v našem osobním portálu, neboť v přítomnosti jsou moje dary a všechny časy propojené.

Již to není ego co ze mne mluví a koná, ani strach, naopak je to v hluboké pokoře přijetí a projevení vlastní síly a mé krásy, mé esence. Být tím, kým jsem. 

Jedná se o krystalické Jádro Vědomí, které je zde pro člověka, který má přijmout odpovědnost a být tady samozřejmě v první řadě pro sebe, ale také pro druhé, kterým má pomáhat, inspirovat, nebo je navádět na cestu Pravdy a Lásky. Otevírat komnaty, učení a Vědění, které zde má být pro druhé, pro naše rozpomenutí. 

Je to ale také krystal, který je zde pro podporu i ostatních, kteří hledají odpovědi, kteří hledají svou cestu, hledají Pravdu. 

Je zde pro každodenní duchovní práci, ale také kolektivní práci, i práci s lidmi. 

Lemurské větší krystaly jsou vzájemně propojené, sdílí si informace o tom, kdo co nového stáhl, jak na tom kolektivně jsme, jaká energie je dostupná a co bychom měli nyní kolektivně konat a tím energii posílit...

Tak jako ostatní mistrovské krystaly otevírají vědomou telepatii a spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí a také propojení s lemurskými bratry a sestrami.

Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti.

Jedná se o silný mistrovský světelný křišťál, a tak jej doporučuji tomu, kdo už s krystaly pracuje, nebo jej volá srdce, aby mohla být práce s tímto kouskem naplněna...


8 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ