Lemurský křišťál transmitter

Vyprodáno

Lemurský mistrovský křišťál transmitter, který působí jako aktivní vysílač informací, který zároveň může stát tak, aby jeho špice zářila nahoru do Nebes. Je to krystal, který se s námi propojí na všech úrovních a tak stupeň práce s ním přichází v naší připravenosti. 

Stále tak bude odemykat nové a nové zámky naší pečetě Vědomí. Je to průvodce, který nás bude jako osobní krystal na cestě provázet. 

Křišťál zároveň slouží jako dokonalý vysílač, ale také přijímač příchozích informací, energií, informací, které s námi chtějí komunikovat a propojit se s námi. Můžeme se s nimi zlepšovat v intuici a otevření se jemnohmotné komunikaci. S krystalem se nalazujeme na vše, co nás zajímá, na to, na co chceme znát odpovědi, co chceme zkoumat, vědět, pochopit.

Křišťál také může být pro ty, kteří pracují s ostatními nebo svojím žitím, tvorbou jsou inspirací pro ostatní. Je pro ty, kteří vysílají záměry, vizi lepšího Nového Světa a zároveň jsou schopni přijmout a stáhnout nové pohledy, nové myšlenky a vize, které se s krystalem chtějí v naší sféře ukotvit. 

Zároveň se jedná o lemurský krystal, tak jako ostatní otevírají vědomou telepatii a spojení s multidimenzionálním vesmírem a komunikací s bytostmi vyšších dimenzí a také propojení s lumurskými bratry a sestrami.

Obsahuje kódy a klíče pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy. Pomáhají ukotvovat tuto starodávnou moudrost, aby byla projevena v přítomnosti.

Křišťál obsahuje všechny paprsky se kterými můžeme pracovat, pracujeme s ním tak, jak ucítí naše Srdce a povede nás naše Vědomí. 

1 kg

6 390,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ