Lemurský navigátor Duše

Vyprodáno

Mistrovský Lemurský křišťál nesoucí velmi silnou energii je jedním z krystalů nesoucí energii krystalické Síly a Moci, která se má předávat přímou cestou. Je pro ty, kteří určité věci odkládají, i když už dávno cítí, že měli konat své poslání a být ve své síle. 

Je pro toho, kdo potřebuje přímé informace a energie, které budou vysílány do pole, aby již neoddalovali to, co mají zde na Zemi aktivovat. Aktivovat své mistrovství a stát se tak světelným pracovníkem... 

První úloha krystalu je osobní a může v této aktivaci a postavení se do pozici, kde se máte nacházet. Pak změní svoji úlohu a bude pomáhat všem ostatním kolem vás, aby i oni udělali následné kroky a následovali své poslání Duše.

NA KŘÍDLECH LÁSKY

Často svou pozornost směřujeme bytostem z vyšších sfér, které cítíme poznat, které cítíme, že jsou naši hvězdní bratři a sestry, se kterými cítíme propojení. Že jsou součástí naší galaktické historie, že jsou s námi propojeni a že i my jsme často jejich zástupci a vyslanci zde na Zemi.

Někdo se teprve otevírá myšlence na jiné rasy, někdo začíná mít první kontakty skrze sny a meditace. Někteří už vědí, které rasy jsou jim blízké a cítí tam část svého domova. Někteří už s bytosti světla dokonce komunikují a někteří se už se setkávají a pracují se svou rodinou Duše …

Avšak já nyní z hvězd a galaxií sestoupím zpět na Zemi.

Je tady někdo, komu mnozí věnujete jen velmi málo pozornosti. Je tady někdo, kdo je tady s vámi od samotného narození jako váš nejosobnější průvodce. Prošel s vámi veškeré nemoci, pády, rozchody, bolesti a utěšoval vaši duši a držel vás přitom v náručí… Provázel vás i v těch nejkrásnějších a nejradostnějších chvílích vašeho života. Vždy stál a vždy bude stát po vašem boku a nedá se slovy vyjádřit Láska a energie, která od něj k nám proudí.

Je to tvůj strážný Anděl, tví Strážní Andělé…

Ti nejbližší, kteří jsou v bezpodmínečné Lásce a Službě k nám jako naši průvodci, ochránci a ti, kteří nám pomáhají předávat a jasně vnímat znamení, které nás vedou k tomu, abychom byli konečně sami sebou, neboť jsme dokonalí právě takoví, jací jsme a oni to jasně vidí a nikdy o vás nepochybují…

Od prvního nádechu, až po tvůj poslední výdech jsou s tebou.

A jsou to bytosti, které jsou nám nejblíž, kteří mohou být v naší fyzické úrovni a zasahovat, odklánět, podporovat, předávat zprávy a znamení a jejich přítomnost tak můžeme cítit ze všech nejsnáž…

Ráda bych předala, jak je nádherné a důležité poznat své osobní strážné anděli. Někdo zná jména hvězdných bytostí, se kterými komunikuje, ale bohužel nezná jména těch svých nejbližších?

-

Tato geometrie vznikla jako nádherné a hluboké poděkování všem strážným andělům. Za jejich Lásku, oddanost, pomoc a zkrátka, to, že tady pro nás ve všech chvílích života jsou a my si to často ani neuvědomujeme a své zraky upínáme do nebes, místo vedle sebe…

Aby i tyto krystaly nesoucí tento záměr a otisk vyslaly paprskem tuto naši lásku a vděčnost andělům. Aby tyto krystaly, které byly v geometrii, i tobě pomohli v pocítění, propojení a komunikací s těmi, jenž jsou pro tebe nyní na Zemi nejbližší.

D Ě K U J I za všechny, za které děkovat mohu…

S Láskou Hana Sahhu-Arah

4,4 kg

16 600,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ