Mistrovská hůlka Strážce záznamů

Vyprodáno

Majestátný surový krystal jako osobní mistrovský krystal, který je propojený se silným krystalickým Vědomím, krystalovou mřížkou a pulzní energií. 

Pomáhá nám ve stahování informací a vibrací a překódování na všech úrovních i kolektivně v krystalové mřížce toho, co již s námi není v souladu jak osobně, tak v této době právě kolektivně. 

Krystal v sobě nese jak energii čistého diamantového křišťálu a veškerých světel a paprsků a jejich léčivou vibraci, tak právě i esenci ukotvující záhněda, kteerá pomáhá veškeré informace, kódy a energie stahovat do hmotné roviny, našich fyzických těl, aby veškeré silné a duchovní energie mohly prostoupit naše tělo a staly se tak součástí našeho života. 

Dokáže pracovat na plný potenciál a ještě k tomu v sobě postupně shromažďovat nevyužité energie, které poté použije na vyslání laserového paprsku pro opravdu pro vás důležité situace. 

Křišťálová špice pro Tvůrce, který chápe, že má pochopit své části, své stíny, osobní hranice, Vědomí Já jsem na Zemi a završit své poznání a dosáhnout dokonalost v harmonii Já Jsem v mužsko-ženském principu. Je zde osobní poznání a naplnění, prožití naší skutečné esence a vyrážení naší energie, našeho Srdce do Vesmíru. 

Ukotvuje se plné Vědomí sebe sama skrze Srdce a vlastní cítění, nikoliv cizí informace. Překračujeme astrální rovinu iluzí, jenž vytvořili zde lidé a naše přácí, energii kterou jsme naším vysíláním do sféry stvořili, aniž bychom si to uvědomovali...

4 140,00 Kč

S tímto mistrovským krystalem, který je zároveň strážcem záznamů pak můžeš pracovat tak, jak tě to zavolá, nezapomeň že omezení je pouze v naší mysli.

Otevři se práci s tímto krystalem na úplně nových úrovních v úplně Nové síle, poznání sebe Sama.

Osobní krystalová hůlka má 22 cm a 0,6 kg

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ