Mistrovská záhněda špice

Vyprodáno

Nádherná velká obelisková záhněda, která má přes 1 kg a je to mistrovský krystal vhodný do prostoru, pro osobní, ale i kolektivní práci. 

Je velkým pomocníkem pro stahování a přijímání Nových energií, kódů, hologramů a duchovního Vědění, které jsme přijali, stáhli do svého pole, aby došlo k plnému prostoupení do našeho Vědomí, abychom všechno to Nové nejen nevnímali a necítili, ale začali všechno ŽÍT.

Pomáhá jak v uzemnění a ukotvení veškerých duchovních energií do našeho pole, ale také přijímání vysokých dávek světla ve spojení s naším fyzickým tělem a jeho následnou rekalibrací. 

Pomáhá tělu zregenerovat a propustit vše, co nás tíží, vše to staré především přes noc, kdy jsme plně uvolnění, abychom mohli pokračovat na své cestě ve své síle. Urychluje tím určité fyzické procesy a tím dokáže i posunout věci, které se nám dlouhodobě dějí a cítíme, že se nějak neposouvají...

Záhněda je vhodným krystalem pro ty, kteří se na Zemi se necítí úplně doma, ale vnímají hvězdy jako svůj domov, možná stále v sobě mají pocit, že jsou zde jen na chvíli, že zde nepatří a jejich srdce volá hvězdný domov.

Záhněda nám pomáhá pochopit zemské zkušenosti a chování lidí na Zemi, abychom si energie nebraly osobně, ale uměli se na vše podívat více z nadhledu a osvobodili se od soudů a přesvědčení duality, této hry.

Záhněda pomáhá lidem, kterým jsou více přirozené vize, nápady a mají neustále nové myšlenky, ale potřebují se naučit tyto energie převádět do reality, uskutečnit své vize, věci a plány dokončovat do zdárného konce. Abychom energií neplýtvali jen pro to, že se pro něco nadchneme.

Sloup záhnědového světla nám pomáhá pochopit, že vše je projeven naší hloubky, toho jak přemýšlíme, čemu věříme... vede nás cestou k osobní odpovědnosti a přijetí síly. 

Já jsem ten, kdo může věci změnit...

1,43 kg

7 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ