Mistrovská záhněda strážce portálů - 3,1 kg

Vyprodáno

Majestátná multidimenzionální Záhněda jakožto kooperátor se Zemí a strážcemi portálů. Portálů, jenž mohou být zemské, jako posvátná místa na Zemi, v přírodě, ale i nenápadných místech, kde žijeme. Jako brány, ze kterých vznikají vortály pro příjem kódů, energií, ale také přenost informací přes pole, kde jsou schopny tyto krystaly působit (na zemské úrovni v plné síle cca 5 km) 

A také hvězdné brány - portály, procházející dimenzemi a sférami, které mohou se Zemí a lidmi spolupracovat a řadí se k podpůrným sférám Země. Kde můžeme působit jako strážci portálů nebo jako ti, jenž mají stahovat informace, kódy a komunikovat na mnohých úrovních a tyto portály chránit pro energetický vstup bytostí do této sféry.

Čas těchto krystalu teprve přijde. Pokud budete jeho strážci, krystal paprsky vydá krystalické pulzující světlo skrze Vesmír a dá znamení, že krystal už je u povolaného člověka, a tím se spustí nová konstalace... vše je v dokonalém propojení a načasování s člověkem. Tak aby Nové mohlo ve fyzické realitě vzniknout. Tak i částka na tento krystal by měla být Vesmírem poslána...(buď nečekaně přijdou peníze, nebo něco prodám apod.) 

Tato záhněda je živoucí Vědomí, plná energií a Nových informací, nese na sobě také vstup do krystalu jako portálovou dírku, do které můžete vstupovat v meditacích, ve vizích, svým Vědomím. 

V tomto prostoru pak budou se dít příběhy, které máte uzřít. Pokaždé, když vstoupíte, přivítá vás průvodce Krevatii (čte se Krevatyyy) a vezme vás vždy na Nové místo. Sami můžete být aktivními tvůrci a požádat průvodce, ať vás vezme na místo, které je propojené např. s Tvůrčími - Kreativními energiemi pro inspiraci... na místo, které je s vámi propojené, místo vodních sfér nebo naopak místo a do příběhu, kde máte nějaké uzly, bolesti, smutky... kde se necháte vzít vždy závisí na vaší vibraci a připravenosti uzřít danou realitu...krystal vám neukáže nic, na co nejste připraveni. 

Tento mistrovský krystal obsahuje tak široké Vědomí a tolik informací, že to asi vystačí na celý život :))) jako krystalický Zdroj záhnědy, skze které ukotvuje se má hvězda Duše na Zemi. 

Je neustále aktivní, proměnlivý a svou energií tak multidimenzionálně rozprostřen do různých vrstev a prostorů, že by slova jsou velmi omezující...

Tento mistr má 3,1 kg a jeho aktivní a silná působnost bude působit na 5 km. Jeho světelný dosah však zahrnuje oblast 30 km a jeho světlo prochází vrstvami Země, vnitřní Země, se kterou je informačně také propojen.

Krystal můžete naprogramovat, aby působil jen na vás... ale můžete mu dát prostor, aby zde byl pro ty, kteří o to požádají nebo i v určitých situacích duším, které chtějí pomoci (a jindy zase nechtějí) jeho vlastní inteligence, ať přistupuje k přítomnosti a každému individuálně...


18 080,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ