Mnohozáznamový Krystal

Vyprodáno

Mnoho záznamový krystal pro člověka, bytost, která je propojena s minulostí a důležitými událostmi - vývojem na Zemi. 

Bytost která vnímá u sebe mnoho inkarnací na Zemi, které jsou propojené s důležitými civilizacemi, či dobou. Jako osobu, která vše energeticky nebo informačně zaznamenávala pro ostatní, pro nás pro tento čas. 

Je pro bytost, která dokáže být i v budoucnosti a mít vize z ní. Z pravděpodobností, které mohou nastat, které se mají vyřešit nebo změnit. Osobu která nyní v přítomnosti má začít se rozpomenout a opět začít do krystalů shromažďovat a zapisovat další záznamy, které budou poté předány pro budoucnost ke čtení. 

Ten, jenž tu byl, ten jenž tu nyní Je a ten jenž Bude. 


3 600,00 Kč

Nádherný velký. kus surového křišťálu nese mnoho záznamů, které nechávají krystal otevřený jako skříňky s knihami. Tento krystal roste a záznamy se přidávají, je to krystal který je otevřený. 

Kromě této esence, kterou nese, je tento krystal křišťálem osobním a můžeme s ním vše, co si dokážeme představit, přijímat a stahovat energie, nové informace, kódy, naopak pak vysílat, aktivovat, léčit jeho paprskem, zvyšovat své vibrace, přenášet informace...

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ