Oboustranný křišťál - katedrala + Já Jsem

Vyprodáno

Oboustranný výjimečně silný křišťál, jenž je jedním ukončením osobním krystalem a z druhé částí se jedná o katedrálové ukončení pro naše přijímání a předání. 

Je to osobní mistrovský křišťál na veškerou práci. Je to jako kus energie, baterie, kterou když budeme držet, bude více vnímat osobní silu a energii, kterou sami disponujeme. Křišťál nás bude zarovnávat do středu a učit nás vnímat naši sílu a násobit ji. Aktivovat své buňky a nechat promlouvat inteligenci Těla a Vědomí, které se chce skrze nás projevit. 

Pokud jej budeme držet před srdem katedrálou nahoru a osobní špičkou dolů, jsme připraveni stahovat veškeré hologramy, energie, kódy, symboly, které přicházejí v aktuálních energiích a chtějí se skrze naše Vědomí stáhnout jak pro náš osobní Posun, tak také pro kolektivní energie, které necháváme sestupovat také do Země, aby byly ke čtení a procítění i ostatním při pomoci Vzestupu.

Dochází také k učení a předávání katedrálového učení Vyšší sféry, na kterou ovšem nastává čas, sféra, která je naší součástí. Informace a energie, které máme v sobě ukotvené v naší DNA síti a buněčné paměti. Jsme daleko víc, než si tady na Zemi dokážeme připustit. S krystalem jdeš za své hranice do plně Nekonečnosti Vědomí a Světla. 

Když krystal držíme katedrálou dolů a špicí nahoru, tak můžeme krystal používat pro odblokování fyzického těla a propouštění veškerých energií, bloků, shluků, programů, které nám již neslouží. Vyjímání z našich DNA záznamů. 

Skrze krystalovou špici ale můžeme také vysílat své záměry, posilovat energie a zaměření na osobní práci...s krystalem je vše možné, co pocítí naše Srdce, naše Já.

Jsi Silou, která má zde vykonat to, pro co byla povolána, s tímto krystalem nejspíš budeš tím, jenž bude držet žezlo a něco máš přinášet druhým. Aby jsi věděl jaká slova a techniky použít pro nejvyšší dobro a vždy s čistým záměrem. 

Ochránce pro to, aby tvé ego bylo v souladu s tvým srdcem. 

Křišťál je zároveň krystalem prastarého zemsko-kosmického Vědění. 

0,75 kg

4 500,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ