Partnerská Lemurská záhněda

Vyprodáno

Nádherná dlouhá a velmi silná lemurská záhněda, propojená energie krystalického Vědomí, která nese kódy posvátného partnerství, které se chtějí ukotvit skrze naše těla, Vědomí zde na Zemi. 

Záhněda velmi pracuje s naším fyzickým tělem, starými vzorci a přesvědčeními, které v oblasti vztahů stále můžeme mít.

Láska, Partnerství, Důvěra, Propojení, Vášeň, Bezpečí, Jednota, Splynutí...Společně si můžete rozpomínat na posvátné partnerství, které již na Zemi bylo žito, např. právě v Lemurii, kde tyto posvátná partnerství naplněné Bezpodmínečnou Láskou disponovali velkou, zdrojovou silou.

Mnoho z partnerství je ukotvených ve vyšší dimenzi, mnoho z nás zažije posvátné propojení, ale tento krystal nese i informace a energie k práci s duchovním partnerem, který může být mimo Zemi, avšak spolupráce a propojení se velmi citelné.

Klíčem krystalu je Komunikace ať už fyzická, aby věci byly pochopeny tak, jak je myslí druhý a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Aby bylo vyřčeno vše, co cítíme vnitřně, až už v situacích stávajících nebo těch minulých, aby byla vyléčena veškerá zrada a bolest, kterou na buněčných úrovních můžeme vnímat. Tak komunikace jemnohmotná, energetická, abychom vnímali přes své fyzické tělo propojení, vibrace a energie spojení, které může být z jiných sfér.

Abychom necítili oddělení, ale právě propojení se Vším, co Jest.

Být tím, kým jsme a vyzářili to do Vesmíru, vyzářili to na Zemi ze svého Srdce naplnění své celistvosti Já jsem, My jsme. 

0,58 kg

4 141,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ