Partnerský světelný křišťál

Vyprodáno

Nádherný světelný krystal, který je partnerský, je ze dvou energetických částí, avšak přitom je Jedním. Výjimečné na tom je, že ze spolu krystalu na jeho hlavní ploše začíná vyrůstat plošná katedrála - kterou můžete vidět i na 1. fotce.

Takovýto partnerský posvátný křišťál přichází jako podpora pro vztah, kdy každý nese jiné dary a používá jiný jazyk, na to, že každý může být z jiné části, avšak jsou spolu, aby byli Jedním. Katedrála značí také čas pro předání mystického učení, které má být v páru sdíleno pro vzájemné obohacení a pochopení mužských - ženských esencí ve své čistotě. 

V krystalu jdou pak vidět světelné skály, hory a plocha krystalu je prostoupena trojúhleníky a symboly, jenž víří v prostoru a pracují také s našimi fyzickými těly. 

Tyto posvátná partnerství jsou založena na důvěře a skutečné bezpodmínečné Lásce, nemusí to být partnerství dokonalá, avšak mají velmi pevný základ, na kterém se dá vše stavět. Tato krásná partnerství, pro někoho posvátná jsou opět povolávána ke vzájemné cestě a společnému tvoření, ukotvení této Lásky na Zemi a pochopení vzájemnosti a společných cílů, kterých mají dosáhnout.

Klíčem krystalu je Komunikace. Aby věci byly pochopeny tak, jak je myslí druhý a nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Vnímali jasně sebe sama a naše úlohy, ale také poslání společné... věděli, kde máme své hranice a kdy je zase máme povolit a přijmout Nový pohled...

0,5 kg

3 390,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ