Prastarý Křišťál Moudrosti Věků - Laser 1,5 kg

Vyprodáno

Výjimečný prastarý laserový křišťál Moudrosti, kde hlavní krystal má 22 cm.

Vibrace hluboké Moudrosti a Předání, znovu objevený poklad, kdy se srdce může začít chvět, že nastala opět chvíle setkání a předání. Rozšířit své Vědomí a vlít do sebe informace, jenže mohou změnit nejen naše osobní pohledy, ale díky síle Vědomí a nově uskutečněných věcí, i skupiny...

Takovéto krystaly Moudrosti nesou galaktickou paměť, která se má otevřít zde na Zemi a ukončit určité energie zde na zemské úrovni, v těchto hlubinách.

Křišťál nás nalazuje na Zdrojové informace, pomáhá nám odkrývat veškeré iluze a manipulace jak v osobním prostoru, tak taky kolektivních energií, kde je energetické pole velmi zatížené. Pomáhá nám jeho světelným paprskem projít veškeré ,,vytvořené,, vrstvy a naladit se více v lehkosti a čistotě onoho světelného portálu - paprsku tam, kam potřebujete...

Křišťálový mistr snímá všechny pochybnosti a strachy PUSTIT SE, pustit se více do hloubky sebe sama, ale také pustit se a rozprostřít se v celém VESMÍRU, jít za veškeré hranice, kde jsme si mysleli, že už dál nemůžeme jít, nebo nás držel strach, pochybnost, otevření se Novému...vykročit do neznáma. Vykročit na Cestu Světla. 

7 700,00 Kč

Prastarý mistrovský křišťál vše kolem sebe zahaluje do vysokovibračních energií a pomáhá nám především na fyzické úrovni v převibrovávání - reklaibraci fyzického těla a přepisování všeho, co nám již neslouží a s čím již nerezonujeme.

Zároveň každé naše rozhodnutí, pochopení, ukotvení energie nebo informace změní opět celé naše JÁ JSEM, a tím i naše světlo, naši vibraci a osobní hologram... A tak čím více pracujeme, tím jsou změny rychlejší, změny toho, co máme dělat, co je pro nás důležité, co se nám líbí, kdo jsme...tím fyzické tělo neustále přepisuje a pracuje, aktualizuje...díky krystalických světelných paprsků pak tyto změny Vědomí Já Jsem dokáže lépe ukotvovat.

Jeho silné světlo nám také pomáhá při rozpomínání si na naše dary, schopnosti a vše, co nyní k nyní přichází, abychom aktivovali to, co nese v sobě za dary a začali je používat. Pomáhá nám celkově při aktivování telepatie, nalazení se na Vyšší energie, komunikaci se světelnými pracovníky, při propojení s Vyššími Já. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ