Prastarý křišťál moudrosti Světla

Vyprodáno

Nádherný velký krystal do ruky jako prastarý křišťál moudrosti Světla. 

Vibrace hluboké Moudrosti a Předání, které má tento krystal předávat tak, jak se s vám propojí a je pro vás přirozené komunikovat. 

Je to mistrovský krystal, který je osobní a propojí se s vámi na všech úrovních, je to kousek na který si mohl dlouho čekat a poznáš ho svým srdcem. 

Jako znovu objevený a zapomenutý poklad, když se srdce chvěje, že jej právě našel a objevil, neboť i on je připraven Rozšířit své Vědomí a vlít do sebe informace, jenže mohou změnit pohledy i lidské životy, životy Hvězdné duše, Zdrojové duše.

Takovéto krystaly Moudrosti nesou galaktickou paměť, která se má otevřít zde na Zemi a ukončit určité energie zde na zemské úrovni, v těchto hlubinách.

Křišťál nás nalazuje na Zdrojové informace, pomáhá nám odkrývat veškeré iluze a manipulace jak v osobním prostoru, tak taky kolektivních energií. Dnes je přemíra informací ze kterých se máme naučit vnímat skutečnou podstatu, Pravdu.

Křišťál uvolňuje z našeho pole veškeré energetické šňůry, které máme k určitým ,,nezdravým,, věcem, ale také partnerské šňůry s osobami, se kterými jsme se sexuálně sdíleli nebo s bytostmi, se kterými máme určité energetické závazky, smlouvy. Vše se dá opět aktualizovat pro nynější stav našeho bytí, neboť my jsme ti, kteří rozhodují o dalších krocích, i když máme určinou cestu, poslední krok je vždy na nás.

Křišťál také zobrazuje také naše ztotožnění se s věcmi, či programy, které jsou nám lidmi nebo dalšími sdělovacími prostředky předávány a my je příjímáme do svého pole, a tím pádem za své.

Křišťál nám pomáhá při rozpomínání si na naše dary, schopnosti a vše, co nyní k nyní přichází, abychom aktivovali to, co nese v sobě za dary a začali je používat. Pomáhá nám celkově při aktivování telepatie, nalazení se na Vyšší energie, komunikaci se světelnými pracovníky, při propojení s Vyššími Já.

0,6 kg


3 993,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ