Přírodní mistrovský citrín + Fantomy

Vyprodáno

Přijela nám výjimečná citrínová posádka, která je nyní ukotvena v posvátné geometrii, ale tento kousek se už přihlásil na cestu :-)

Jedná se o velmi, velmi silné přírodní citríny, které mají silnou barvu a aktivní energii, která se nyní má předat českému zemí. 

Jakožto území, kde (ač se to nezdá) lidé nejsou tak ovlivnění duchovními oblastmi (církví apod.) a mají tak svůj vlastní názor, někdy až ,,ateistický,, který zažehává sílu Jedinců poznat Pravdu... 

Síla jedince nalézt Pravdu a žít jí. Objevovat a zkoumat, zažít i pády, nebát se jít do určitých extrémů, ale jít za tím, co vnitřně cítíme, že nás volá... Zároveň je to místo, kde se shromažďuje velký počet moudrých, starých duší. 

Je to výjimečný kousek leštěného přírodního citrínu, který vznikl přírodně v lůně Matky Země, nikoliv lidmi zahříváním nebo ozařováním, což je většina citrínů na našem trhu.

Ve svém vrcholu je energetická vibrační pyramida, který dokáže z nitra krystalu skrze svou špici vyslat velmi silný paprsek do vyšších světelných sfér. Na první fotografii můžete vnímat život, který se uvnitř krystalu odehrává, mnoho informací, kódů a energií, které pulzují a čekají na práci s vámi. 

12 221,00 Kč

Citríny jsou propojeny se Slunečními paprsky, galaktickými Sluncem, jenž nám předává nové kódy a energie Vzestupu, které pak přijímáme do našeho pole, mnoho z toho však k nám v plné dávce nesestoupí a tak jsou i citríny naprogramovány tak, aby byly na tuto sféru přímo napojené a jeho paprskem tak mohli přijímat energie, které k nám proudí.

Krystal citrínu je mistrovský krystal Síly pro toho, kdo jej nyní i na dálku ucítí ve svém srdci, nebo ucítí horkost, možná se vám roztočí pole jako znamení toho, že krystal si vás volá - Jeho síla a energie je nepředatelná.

Citríny především v této době velmi volají. Abychom vstoupili do naší síly, nechaly planou oheň našeho Srdce, naší Duše a následovali kroky s Vědomím sami sebe v napojení na Zemské a Kosmické energie v dokonalém souladu a harmonii.

1 kg

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ