Přírodní surový citrín + fantom + lepidolit + indigolit

Vyprodáno

Výjimečný přírodní krystal citrín s vnitřním fantomem, kterým prochází krystalický turamlín, který má zelenou a modrou barvu, je to tedy něco mezi indigolitem a verdelitem, navíc ještě doplnění Lepidolitem. 

Je to výjimečný sběratelský kousek přírodního surového citrínu vznikl přírodně v lůně Země, nikoliv lidmi zahříváním nebo ozařováním, což je většina citrínů na našem trhu. Poznáte především podle ceny, protože pravé citríny jsou poměrně drahou záležitostí a také vzácností.

Citrín už jen pohledem je kamenem obrovské síly, slunce, ohně a také naší osobní energie, kterou užíváme jak pro naše fyzické konání, tak i veškeré plány, vize, záměry, které cítíme, že máme uskutečnit.

Citríny jsou propojeny se Slunečními paprsky, galaktickými Sluncem, jenž nám předává nové kódy a energie Vzestupu, které pak přijímáme do našeho pole, mnoho z toho však k nám v plné dávce nesestoupí a tak jsou i citríny naprogramovány tak, aby byly na tuto sféru přímo napojené a jeho paprskem tak mohli přijímat energie, které k nám proudí.

Krystal nese aktivní energii, kterou nás učí vědomě ukládat, zvyšovat a naučit se s energií neplýtvat, doplněný o nádherné modro-zelené turmalíny, jenž zastupují energii duchovního Srdce, léčivých paprsků bezpodmínečné Lásky, otevřeného srdce s propojením našich vizí, moudrostí, královskou modrou energií propojenou s Pravdou, komunikací a vyřčením. 

Sdílením naší osobní síly skrze otevřené srdce, v Pravdě a vyřčení toho, co skrze nás chce se zrodit.

Krystal citrínu je mistrovský krystal Síly pro toho, kdo jej nyní i na dálku ucítí ve svém srdce, nebo ucítí horkost, možná se vám roztočí pole jako znamení toho, že krystal si vás volá. 

Jeho síla a energie je nepředatelná. 

Citríny především v této době velmi volají. Abychom vstoupili do naší síly, nechaly planou oheň našeho Srdce, naší Duše a následovali kroky s Vědomím sami sebe v napojení na Zemské a Kosmické energie v dokonalém souladu a harmonii.

Citrín, pokud jej držíme v ruce, tak jeho energie proudí naším tělem a aktivuje a také zprůchodňuje vše, co je potřeba. Propojuje části těla, jenž mají utvořit nové posilující a pozitivní spoje propojené s naším Posunem.

Přijetí nových energií, které jsou nám všem k dispozici, mnohdy čekají na uvolnění a připravenost fyzických těl, která jsou unavená, neboť mnoho z nás má pocit, že musí něco dělat, místo plného, hodnotného odpočinku, který nám právě pomáhá ve fyzických posunech.

Citríny obecně působí a dávají do harmonie oblast Solaru (3. čakra), která je spojena s našimi emocemi a je centrem síly. Vyjít a konečně udělat změny, rozhodnout se a následovat tyto rozhodnutí, mít tu vůli, vnitřní oheň, vášeň a zápal pro věc.

Citrín je také krystalem tvořivosti.

Jeho světelná energie odstraňuje negativitu, smutek a melancholii a nalazuje nás na to, že vše má svůj záměr nebo je pro naše učení a že vše bychom neměli brát až tak vážně, ale v lehkosti a s humorem.

Jedná se o mistrovský kousek Slunce, ohnivé energie, Touhy, Vášně, Kreativity a činů, změn. 

0.6 Kg

9 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ