Stříbrný křišťál surový obelisk 4,3 kg

Vyprodáno

Nádherný stříbrný křišťál jako obelisk světla s plochou, aby mohl stát a vyzařovat své energie nejen do prostoru, ale také vytvořit kolem sebe stříbrný portál světla vyššího Vědomí, jenž je propojený se Stříbrným paprskem, archandělskou sférou a hvězdnou energií. 

Krystal nese v sobě velmi krásnou, energii čistoty a doslova OČIŠTĚNÍ našeho těla, mysli a ducha. Ukazuje naší vnitřní krásu, sebelásku, ryzost našeho srdce a pochopení. Vede nás k otevření se hvězdným energiím na Zemi, přijetí protikladů skrze Zemi a nalezení mezi tím vším vnitřní harmonii. 

Stříbrný paprsek Vědomí je propojený s otevřením naší intuice, telepatie a všeho jemnohmotného, co nás obklopuje, je součástí života, ale je na Zemi pro náš mozek a naše tělo těžko uchopitelné. 

Tento krystal je portálem, který drží vibrace a světlo Vědomí. Propojení se s námi a načte veškeré zázraky, které už jsme zažily, veškerá znamení a vylyšené modlitby, o které jsme žádali. Jako zázraky, které si v duši pamatujeme a které nám pomohli na naší cestě dělat kroky vpřed, důvěřovat a objevovat to neznámé. 

Pokud už nějakou zkušenost projdeme a pochopíme, ucítíme zázrak, otiskne se to v krystalu a každou chvíli nám tyto zázraky života bude připomínat. Abychom už přestali pochybovat a naopak pocítili, že je to přirozené a šli ještě dál, za další hranice a objevení toho skrytého, Nového. Neboť nyní nastal čas všechny zkušenosti uvést v naší realitu, v realitu, kterou na Zemi chceme žít. 

Musíme však začít u sebe a nepochybovat. 

S kystalem se také ozývají zvuky velryb je tedy možné, že je pro někoho, kdo miluje velryby nebo cítí pracovat s těmito tvory a moudrostí možná i pro ostatní, neboť tento krystal je osobním, ale jeho vibrace, otisky šíří se pro nás všechny prostorem pro větší důvěru v nás samé, pro potřebné vykonání změn, pro otevření se hvězdným aspektům, které neseme v sobě...

Co vše se odemkne v tomto krystalu dále, je jen na nás. 

Krystal ještě předává, jsem krystal v krystalu, uvnitř mě začala nová krystalizace, mám v sobě krystal, který jsem zaplnil a obklopil, stal se mou součástí jako srdce v srdci, jádro v jádru. 

Tento křišťál může být hlavním krystalem ukotveným doma, jako sloup světla, který se propojí se všemi krystaly, které mám. Pokud mám otář, může zastupovat hvězdnou sféru...

4,3 kg

13 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ