Světelný chrám Atlantídy -2,3 kg

Vyprodáno

Mistrovský křišťál Atlantídy, chrám Světla. Tak se objevil další křišťál propojený s Atlantídou, těchto krystalů je fyzicky poskromnu, neboť teprve nadejde jejich doba objevení a připravenost lidí na vzpomínky a emoce, které tato doba nese. 

Atlantída je pro mnohé Duše energetickým domovem Země, kde jsou v nás ukotveny velmi hluboké pocity a vzpomínky. Vzpomínky, které těm, co jsou připraveni pomalu vychází do úrovně rozpomínání si a Vědomí. 

Mnohé z toho v sobě nese a měli byste opět aktivovat, možná svým rozpomenutím pomoci rozpomenout si ostatním, je to jako vlna, která se nese. 

Atlantský chrám, kde jeho špice jsou zde přírodně ukončeny, pokračují jemnohmotně do vyšších vibrací, kde jsou součástí kolektivní energie softweru Atlantídy, kde je strážena pečeť osobní paměti. Část je také ukryta pod vodou, kde je opět strážena bytostmi a také velrybami a delfíny. 

S krystalem je velmi propojena posvátná geometrie a její uplatnění v životě. Symboly, které se nesou prostorem a narovnávají energie kolem nás, i naše fyzická, jemnohmotná těla. Dále je to zvuk, který se používal pro komunikaci s jinými světy, zvuk, který dokázal tělo rozvibrovat tak, že daný mohl putovat Vesmírem a cestovat. Zvuk, který udržoval fyzická těla v zdravé vibraci a v silovém poli. Dále práce s krystaly, které byly komunikátorem a zároveň tvořily zde silovou světelnou síť v posvátné geometrii. 

Z dalších přirozených věcí jako je teleportace, levitace, telepatie. 

Tato doba však neměla tyto věci přirozeně. Byly zde skupinky různých lidských ,,ras,, kterým bylo toto učení předáváno, a tak má v sobě každý z nás zakódované i tyto postupy... mnoho z lidí je z tohoto pole začne stahovat, aby je opět předalo ostatním - až budou připraveni...

Pokud přijímáš tento krystal jsi jeho společníkem, ochráncem ve fyzické sféře. S tím přichází i pro tebe to ANO, že přijímáš a jsi připraven uzřít pravdu a možná v sobě propustit hluboké emoce, které z této doby v sobě můžeš nést. To vše pro pochopení celistvého tvého Světla Já Jsem. Další skládačky, která je branou do tvého Multidimenzionálního - kosmického Já. 

Ještě zmíním a upřesním informace, které zde také mají být. 

Mnoho z této doby je pod jakousi mlhou, protože naše tělo nese v sobě tak silné pocity, které jsou propojeny s vinou, smutky a hlubokou bolestí. Mnoho z lidí prý není připraveno ustát tyto pocity nebo je v této zlomové době nepotřebují prožívat, avšak jsou součástí nás. Odemknout a uzřít Pravdu, odpustit a pochopit... důvěřovat Zdroji a Životu, že vše má svůj vyšší význam, ač se to z lidského hlediska nemusí zdát. 

Lidský život je malinké zrníčko v Nekonečném oceánu, s životem a smrtí se moc zosobňujeme, ale život a smrt je jako výdech a nádech. Možná sami se sebou jsme s tím v souladu, ale jaké se otevírají pocity, když vidíš, že lidé kolem tebe umírají? Že tví blízcí nedají na tvé rady, které ty víš, že jsou Pravda? Jak se cítíš? Bojuješ? Nebo přijímáš a chápeš. 

Mnoho věcí z našeho hlediska je velmi omezených. Podívej se na všechny situace z NadHledu, z tvé Nekonečnost Duše, která JE. Je zde se všemi dalšími dušemi, kde každá má svou pravdu, svou cestu a žádná z těchto cest NENÍ špatně. 

----

Le uina sidi crystalé

sem topi oii tuva

una mill sé voki - voki lamia teraá

-- 

Tisraé

-

Křišťál Atlantídy stojí tak, aby svými špicemi vysílal do Nebes... 


12 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ