Záhněda Nové Doby + enhydro (vnitřní voda) - 2,2 kg

Vyprodáno

Unikátní krystal Nové doby, křišťál se záhnědou, kde jsou ukotvené bubliny Vody, které v sobě nese Zdrojové informace.

Tyto výjimečné krystaly v sobě nesou a obsahují vodu starou několik milionu let...nesou Prvotní Prapodstatu a čistotu Záměrů i plánů Duší. Nepokřivení a absolutní sílu, Pradávnou ZDROJOVOU moudrost, kde je všeobsahující KLID... Klid v hloubi naší podstaty, neboť vše se DĚJE.

Slovy absolutně nepředatelné, jedná se o silné Vědomí, které zároveň nese neustále aktualizující se informace, Nové kódy, Nová Doba, Nová Zem. Propojení Vývoje Duše a zkušeností s naprosto Novými energiemi pulzujícími na Zemi a ukotvené v krystalickém Vědomí. 

Jsou to multidimenzionální krystaly a díky vodě především komunikátory. 

V lidech mohou odemknout potenciál naladit se na jemnohmotnější komunikaci nejen s krystalem a jeho průvodci, ale také sférami, které skrze krystal a vodu mohou komunikovat. To je krom Nových kódů nejvyšší poslání krystalu. Být přenoscem mezi komunikačními kanály na Zemi ve své čisté zdrojové formě a jako překladatem světelných jazyků pro pochopení člověka. 

Nechť dostane se do rukou povolaného, toho, kdo je připraven, toho kdo má srdce na správném místě. Nezáleží na velikosti Vědomí, ale na srdci...

-- Vyhrazuji si právo zrušit objednávku, pokud bych cítila, že má jít krystal jinam, Děkuji. 

2,2 kg

Vodní bubliny je nejlepší prohlédnout tak, že krystal nasvítím telefonem (určitou plochu) a budu zde pohybovat krystalem, abych viděl se bublinu pohybovat. Jedná o malé bublinky a pro někoho je těžší je najít, dejte si čas :) Některé vodní bubliny jsou již uzamčené krystalizací, a tak jsou nehybné. 


15 000,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ