Záhněda fantom špička

Vyprodáno

Nádherná světelná záhněda s mnoha fantomy nás zarovnává do osobního portálu, vlastního středu. Její světlo působí na naše energetická centra, aby byla prostupná energiím, které k nám putují.

Krystal nás Narovnává a připomíná veškeré zázraky, které jsme zažili, to, co jsme vykonali, komu všemu už jsme pomohli, aniž bychom si to uvědomoval.

Světelná záhněda a její paprsky nám předávají, abychom se na Zemi cítili jako doma v souladu s naším životem, neoddělovali duchovní svět od našeho fyzického života, ale vše propojili do rovnováhy, do našich vztahů, kde si můžeme dovolit být plně sami sebou na všech rovinách.

Zároveň je světelná záhněda propojena s vyššími sférami, pomáhá nám v otevření a komunikaci a stažení určitých poznání do našeho života. Vše děje se...


1 100,00 Kč

OBECNĚ ZÁHNĚDY

Jedny z nejúčinějších krystalů, které nám pomáhají v ukotvení, propojení se se Zemí a ukotvení Duchovního vědění do našich fyzických těl. 

Vše, co jsme na naší cestě získali, načerpali, zjistili, bychom měli uvést i do praxe, aby se to vše projevilo v našem životě. Můžeme putovat časy, dimenzemi, propojovat se s vyššími já, komunikovat a mít vize jak pro sebe, pro ostatní, pro zemi, ale důležité je to žít Teď a Tady v běžném životě, přirozeně v lehkosti. 

Záhnědy jsou velmi silnými společníky na to, abychom to vše ukotvili v sobě, v naší buněčné paměti, DNA, aby se Nové poznání dostalo až do fyzického těla, a tím se mohla změnit naše stávající realita. Jsou to moudří rádci a ukazují nám, že mi sami jsme mistři, Tvůrci naší vlastní reality a to, co cítíme, bychom měli vykonat. 

Jak nahoře, tak dole.

Krystaly záhnědy jsou nositely velmi silného světla, jsou stejně jako křišťály vhodné téměř na každé využití, pokud jsou to navíc strážci záznamů, mají důležitá poselství pro tuto dobu. učí nás přijmout jak světlo, tak temnotu jako jeden celek a mohou nás vzít do hlubin sebe sama, kde se skrývají odpovědi na naše otázky. 

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ