Záhněda ISIS x Channeling x Spojovatel času

Vyprodáno

Světelná velká záhněda, kdy každý strana a pootočení krystalu vypráví jiný příběh. Jako byste skrze okno - plochu krystalu se dostali do jiného příběhu, jiné energie i jiného místa. Nejen díky plochám geometrického vyzařování, ale také vnitřním světům, které v sobě záhněda nese. 

Je to energie pulzujícího života, rodících se hvězd, zániku a vzniku Života. Je to proměnlivý příběh, a tak jak už bývá, nese v sobě více esencí, je neurčitý a nezaměřený. Neustále aktualizovaný a plný sdílení. 

Odehrává se v něm takový další malý Vesmír. Skrze hvězdné sféry se s námi propojí a bude nám vyprávět příběhy a ukazovat to, co potřebujeme vidět, co chceme odkrýt, nejen v práci s námi, ale také jako kolektivní krystal pro práci s dalšími lidmi, bytostmi, kteří přicházejí pro odpovědi, aby se na své cestě mohli posunout dále.

- Plocha ISIS krystalu zastupuje harmonii prvků, protiklady, mužskou a ženskou energii. Učí nás najít harmonii v našem životě nejen navenek, ve vztazích, práci, s přáteli, ale také harmonii uvnitř nás - odpočinek, aktivita, strava a vše, co nás ovlivňuje. Ukazuje nám propojení protichůdných energií a jejich sílu spojení a rovnováhy, která může léčit, která ve spojení má obrovskou sílu. Je to propojení také pravé a levé hemisféry, jakožto potřebné uvažování spolu s intuicí, co jde ruku v ruce. Propojení také světelného mozku a našeho Srdce, kde se odemyká klíč, alchymie a také mystéria našeho bytí. Skrze propojení nás samých pak s Vesmírem a vším, co nás obklopuje. 

- Plocha channeling nás pak učí komunikaci a pochopení a stahování zpráv, přijímat správně informace, které bychom si měli potvrzovat především přes naše Srdce. Přijímat informace, které můžou mít různý charakter, naučit se poznat tyto energie a pocity, které u nich vnímáme, a tím si být pak snadněji jistí v tom, s kým a čím vlastně komunikujeme.

Komunikace může být jak skrze slova, tak také skrze zpěv, písmo, kresbu, je to fáze, které se otevřeme a která je pro nás nejvíc příjemná, buďme v tomto otevření a nesnažme se hodnotit. Mohou to být jednoduché symboly nebo čáry jako kódový jazyk, který se zde zkrátka skrze nás ukotvit, konejte tak, jak s krystal přichází a to co cítí vaše srdce, které vás vždy vede. 

6 600,00 Kč

Se záhnědou přichází i povolání na určitá místa, nejen fyzicky nás bude zavolávat k pramenům, na kopce, třeba i do zahraničí, kde bude působit jako kanály pro stahování určitých energií, ale také povolávat ve vizích, meditacích, neboť tato záhněda pracuje i ve vyšších úrovních Duše.

- Další plocha nám ukazuje předpoklady Duší a příběhů, které jsme si naplánovali - nebo lidé, kteří k nám přicházejí pro zprávy. Jsou to body, kdy se rozhodujeme a právě příběhy nám mohou odkrýt v jaké realitě se budeme cítit lépe, kde se budeme více radovat, pro co se pak skutečně v realitě rozhodneme a jakou zkušeností se vydáme, je jen na nás.

Je to krystal, který při každém pootočení mění svůj příběh a energii, je zde pro toho, kdo jej bude využívat nejen pro sebe, ale především i pro práci s ostatními. Kde bude zářičem, ale především naší laskavo kotvou, abychom mohli letět a zároveň se vydat do té největší hloubky... a tam vždy uzřeli světlo', kotvu, která nás dovede do přítomnosti teď a tady, kde je možná úplně veškerá změna, pokud si to sami dovolíme...

Co dalšího objevíš, je pak jen na tobě, neboť slova jsou velmi omezující...

Záhněda má 1, 26 kg

(Fotografie jsou pořízené na denním světle, kdy je bohužel zataženo, a aby šli vidět sféry, tak jsou pak prosvícené u lampičky)

© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ