Lemurská Záhněda kódová + fantomy - Sírius

Vyprodáno

Nádherný hluboká kódová záhněda, jenž má otevřené časové kapsle v krystalu a tak v portálu svého světla vysílá potřebné energie a kódy, jenž jsou v ní ukotvené. 

Jedná se o krystal, jenž zastupuje mnohá vědění civilizací žijících na Zemi. 

Vnitřní pyramidální fantomy jsou pak propojeny nejen s moudrostí Země, ale jako duchové krystalu také s kosmickým Věděním a informacemi použitelnými pro naši úroveň, zemskou sféru. Jedná se o multidimenzionální krystal napojený na pyramidální energie, lodě a Sírius. 

Vnitřní mnoha pyramidální fantomy jsou zároveň propojeny s léčivou energií. Nedokáže přesně stáhnout jestli pro majitele, či jako dar, dary, které mají být skrze krystal předány...

Samozřejmě pokud se jedné Lemurský krystal, tak to je mistrovský kousek surového krystalu, který v sobě nese propojení s lemurijským učením, s lemurským bratrstvem a sesterstvem a vším, co tato doba obsáhla a jenž se předávala ostatními bytostmi nesoucí v sobě toto Vědomí do přítomnosti  

A v přítomnosti se jedná o propojení s Lemurským učením a právě Novými kódy, jenž sami každý den veškerým naším slovem, činem, myšlenkou vytváříme...

V naší vnitřní hloubce sebe sama pak pochopit jaký obraz a realitu vytváříme, co jsou naše iluze, strachy, kdy nám brání pochybnosti v naplnění našeho potenciálu. Co je potřeba pustit a uklidit, vyrovanat a zharmonizovat, abych byl v souladu se vším, co mě obklopuje na mé cestě.

Energetické kódy na stranách krystalu působí jak v poli, tak také na naše fyzické tělo, můžete si představit rotující geometrie, shluky energií moudrosti, jenž námi mohou prostupovat.. a tím - něco předávat, harmonizovat, narovnávat... 

Záhněda lemurská kódová má 0,55 kg


4 100,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ