Záhněda mistrovská zvonící hůlka + strážce záznamů

Vyprodáno

Nádherná surová hůlka světelné záhnědy, která je zároveň zvonícím krystalem a také strážcem záznamů. 

Jedná se o vibrační a zpívající neboli zvonící krystal, který vysílá do svého okolí a skrze dimenzionální prostory své krásné a léčivé vibrace a zvuky. Můžete tyto zvuky slyšet skrze jiné jemnohmotnější úrovně (kdy vás např. krystal zavolá k práci nebo během meditace vás tento zvuk bude prostupovat) tak i fyzicky, když jim nehty poklepete.

Tyto krystaly obsahují kódy a klíče pro naše Narovnání, zastředění do naší Zdrojové podstaty, pro léčení, kosmické vědění, informace o vývoji a historii planety Země a Sluneční soustavy, naší Galaxie. 

Jsou to krystaly moudrosti, jejichž posláním je vibracemi a zvuky předávat svá poselství, a to velmi jasně a srozumitelně, aby to co se k nám stahuje, mohlo projít každou naší buňkou, Vědomím celého našeho těla. 

Tyto zvukové vibrace zároveň rozkmitávají části, které máme zablokované, nebo zastavené, tam kde potřebuje projít světlo, zlepšit průchodnost. Ale také v nás aktivují části, které pomáhají ukotvovat a pochopit naší Multidimenzionalitu. Jeho světelné paprsky navibrovávají také vodu, kterou pijeme a skrze kterou můžeme přijmout další nové inforamce. S vodou tento krystal velmi dobře spolupracuje a účinky se vzájemně zesilují. 

Zvonící záhnědová hůlka pro každodenní práci a předání, stahování informací, ale také odebírání a uvolňování nízkovibračních energií. Pomůže nám v práci sami se sebou, v ukazování toho, co máme změnit, opustit nebo transformovat a naopak co nám bude ukazovat naši velikost, co neseme za dary a jak s nimi pracovat.

Je to nádherná dlouhá špice, která má 22 cm a její zakončení se rozrostlo, tak se již jedná o katedrálovou špici, v onom nádherném propojení MY JSME. 

My jsme všeho součástí a nic není oddělené. 


3 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ