Mistrovská Diamantová Záhněda

Vyprodáno

Mistrovská diamantová záhněda, která je přírodně ukončena, tj. ukončila svůj fyzický krystalický růst, kde na vrcholcích jsou vidět i malinké katedrálové špičky. 

Jedná se o unikátní krystal nejen vzhledově, ale také energeticky, je to čistý diamantový krystal, který se však při svém růstu nechal prostoupit dalšími energiemi, fyzickými prvky, které se nacházeli v jeho poli při růstu, tyto energie přijmul, a tak se stal něčím Novým, odlišným, propojeným. 

Tak i nás tento krystal vybízí, ať naše světlo září, ať očišťujeme sami sebe od všech nánosů, programů, vzorců, které jsme přijali. Ať se neschováváme, ale jsme pro ostatní světlem, inspirací, energií, která připomíná, že je v životě něco víc, něco, co má smysl. 

Zároveň být otevření ostatním, i těm, kteří nám mohou připomínat nízké vibrace, do kterých nemusíme ani říct, že jsou duchovní, ale mohou nést skrze těžké osobní zkušenosti Pravdu, kterou v soucitu mohou šířit a otevírat srdce ostatním. 

Spolupráce a sdílení nekonečných esencí a jejich projevů bez hodnocení a posuzování. Vidět každého jako součást Světla. Přijmout cesty druhých a společně tak zazářit jako Jeden...

Zároveň se jedná o diamantovou záhnědu, která odráží všude kolem sebe a do prostoru vyzařuje Diamantové energie a kódy, aktivně pracující v této době a skrze naše Vědomí a fyzická těla se zde chtějí ukotvit...

Naše světelná těla se aktivují, prosvětlují do diamantové čistoty, plné světla a všech paprsků. Jsme tak schopni přijímat více a více Světla až do buněčných a DNA úrovní. Prosvětlují se a krystalizují části v nás, které spali, které nebyli aktivní nebo které čekali na určité povolení, odevzdání, kdy zkušenost byla pochopena a již se nemusí opakovat.

Diamantové krystaly zosobňující silné světlo a tak nám na osobních úrovních ukazují naši velikost, Světlo a Sílu, kterou v sobě máme a kterou máme přijmout.

S krystalem pracujeme také skrz své tělo, tyto diamantové kódy stahujeme jak pro sebe, okolí, tak i Planetu ZEMI.

Nese také obecnou energii záhnědy, takže je to zároveň krystal, který nese silné ukotvující energie, abychom věci, projekty dokončovaly do zdárného konce. Abychom věci a energie uchopily do ono AHA, chápu, a tím viděli celistvý obraz určitých věcí. Abychom podnikali další kroky na naší cestě, které nás vede ke svobodě, růstu, pochopení a radosti.

Je zde jako krystal plný Lásky a pochopení, krásy také pro ostatní. Chce být sdílet, chce být vidět, dotkne se našich srdcí...

0,8 kg

4 500,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ