Zlatý Dračí křišťál

Vyprodáno

Nádherný křišťál, který je propojený s Draky, Dračí energií, Dračími liniemi na Zemi a také zlatou esencí.

V krystalu můžete spatřit roj zlatých draků, jenž každý má už jen svým vzhledem různé schopnosti, jsou to zároveň strážci, kteří krouží kolem portálu, vstupem do dračí sféry a do které může procházet ten, jenž cítí volání draků, ten jež s nimi pracuje, vnímá jejich přítomnost a nyná je hoden navštívit Domov Draků. 

Ten který s draky létá, ten který sám je v srdci Drakem...

Draci v jemnohmotnější sféře začínají fyzicky nabývat formu na mnohých posvátných místech propojených s dračími liniemi. Především rozlehlá místa panenské přírody, blízko svatyň, kde jsou nyní hluboké jeskyně, i na tato místa tě to může s krysalem povolávat. Je to jako otisk, symbol znamení i ochrana, že ty jsi ten, co Jsi.

Nadechni se a Povstaň. Rozpomeň si. Rozzař své Srdce a Vstup dál. Portál je otevřen. 

Gorío - Gré - Karésa


3 300,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ