Zvonící katedrálová hůlka - 17 cm

Vyprodáno

Zvonící katedrálová hůlka, jenž má esence křišťálu a zároveň již ukotvující záhnědy. Její energie jde do krystalu My Jsme - katedrály se sdíleným Vědomím, schopnostmi a účením. 

Světelná hůlka nám v uchopení vlatního Světla a nalazení se na Vyšší podstatu našeho Já, abychom se otevřeli té velikosti, kterou neseme a přijali ji.

Uvidět se na pak na stejné úrovni s ostatními světelnými bytostmi a začím s nimi komunikovat, být na jedné rovině, otevřít se zprávám, jenž jsou nám vysílány.

Krystal nám pomáhá zbavit se a očistit se od všeho, co v momentální chvíli neseme v sobě a snižuje naše vibrace, to mohou být věci na mnoha úrovních, jak energetické bloky, tak i ty myšlenkové...

Nyní se z těchto krystalických osobních hůlek stávají katedrály, které pak nesou pochopení osobní energie a následné směřování do Jednoty, Celku a onoho Multidimenzionálního MY JSME.

Jedná se o zvonící - zpívající krystal, na který když např. poklepete nehty nebo jiným krystalem, tak uslyšíte jak znoní. I přes naši nečiinost tento krystal vysílá do svého okolí a skrze dimenzionální prostory své krásné a léčivé vibrace a zvuky Nápravy. 


1 900,00 Kč
© 2019 WWW.KRYSTALGALAXY.CZ